Comisiynydd Safonau

Awdurdod cyhoeddus

Mae’r Comisiynydd Safonau yn berson annibynnol sy’n rhoi cyngor a chymorth diduedd ar unrhyw fater o egwyddor sy’n ymwneud ag ymddygiad Aelodau’r Cynulliad ac mae’n cynnal ymchwiliadau annibynnol i gwynion sy’n honni bod Aelodau’r Cynulliad wedi torri Codau, Protocolau neu benderfyniadau’r Cynulliad.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Comisiynydd Safonau drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.