Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Awdurdod cyhoeddus

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Comisiynydd Pobl Hyn Cymru drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.