Central Office of Information

A non-ministerial department, an executive agency and a body that is now defunct, a elwir hefyd yn COI

The Central Office of Information closed on 31st March 2012.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.