Council for Nature Conservation and the Countryside (Northern Ireland)

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn CNCCNI

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Council for Nature Conservation and the Countryside (Northern Ireland) drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.