Civil Nuclear Constabulary

A policing body a a police force, a elwir hefyd yn CNC

The Civil Nuclear Constabulary (CNC) is the armed police force in charge of protecting civil nuclear sites and nuclear materials in England, Scotland and Wales.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Civil Nuclear Constabulary drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.