Council for Licensed Conveyancers

An approved regulator of legal services, a elwir hefyd yn CLC

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

The Council for Licensed Conveyancers (CLC) is the regulatory body for Licensed Conveyancers who are qualified specialist property lawyers. CLC is not subject to FOI.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Council for Licensed Conveyancers drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.