City & Hackney GP Confederation

Awdurdod cyhoeddus

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

This body is a community interest company (CIC).

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i City & Hackney GP Confederation drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.