Channel Four Television Corporation

A public corporation a a media organisation, a elwir hefyd yn Channel 4

Under the Freedom of Information Act 2000 you have the right to ask for information from Channel 4 except for information Channel 4 holds for the purposes of journalism, art or literature.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Channel Four Television Corporation drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.