Capital for Enterprise Limited

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn CfEL

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Capital for Enterprise Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.