Charity Commission for Northern Ireland

A regulator, a elwir hefyd yn CCNI

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Charity Commission for Northern Ireland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.