CairnGorm Mountain Ltd

Foo a a public corporation

CairnGorm Mountain Ltd was a wholly-owned subsidiary of Highlands and Islands Enterprise, but was privatised in 2014.

Nid yw cyfraith Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i'r awdurdod hwn, felly ni allwch wneud cais iddo.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i CairnGorm Mountain Ltd drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.