Cadw: Welsh Historic Monuments

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn Cadw

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Cadw: Welsh Historic Monuments drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.