Classroom 2000 (c2k) Northern Ireland

A regional broadband consortium, a elwir hefyd yn C2K

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Classroom 2000 (c2k) Northern Ireland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.