Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Bwrdd lechyd Prifysgol Cwn Taf Morgannwg drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.