Buckinghamshire Council

A local council, a combined authority, an Upper Tier Local Authority and corff sy'n gyfrifol am briffyrdd

This unitary authority replaced Aylesbury Vale District Council, Buckinghamshire County Council, Chiltern District Council, South Bucks District Council and Wycombe District Council on 1st April 2020.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Buckinghamshire Council drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.