Broadland Growth Limited

A company owned by local government

Broadland Growth Limited is a joint venture between NPS and Broadland District Council. NPS Property Consultants Limited is owned by Norfolk County Council.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Broadland Growth Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.