Bòrd na Gàidhlig

Foo a an executive non-departmental public body in Scotland, a elwir hefyd yn Bord na Gaidhlig

Bòrd na Gàidhlig is an executive non-departmental public body, responsible through Ministers to the Scottish Parliament. Established under the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 (The Act) Bòrd na Gàidhlig is the principal public body in Scotland responsible for promoting Gaelic development and providing advice to the Scottish Ministers on Gaelic issues.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Bòrd na Gàidhlig drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.