Blaenau Gwent Local Health Board

A part of the National Health Service, rhan o'r GIG yng Nghymru and a body that is now defunct

As of the 1st of October 2009 this body was replaced by the Aneurin Bevan Health Board.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.