Broadcast Committee of Advertising Practice

A regulator, a elwir hefyd yn BCAP

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

BCAP is not subject to the Freedom of Information Act 2000 but has is included on the site due to its public function. BCAP is responsible for the UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code). See also Committee of Advertising Practice.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Broadcast Committee of Advertising Practice drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.