British Board of Film Classification

A regulator, a elwir hefyd yn BBFC

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

The BBFC is not subject to the Freedom of Information Act 2000 but it performs public functions when classifying films and videos.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i British Board of Film Classification drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.