Barrow Business Improvement District

A business improvement district, a elwir hefyd yn Barrow BID

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

This body may not be subject to Freedom of Information law. We list it here because it is funded via business rates.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Barrow Business Improvement District drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.