Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG

A special health authority

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.