Awdurdod Cyllid Cymru

A non-ministerial department

Mae Awdurdod Cyllid Cymru yn casglu a rheoli trethi datganoledig.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Awdurdod Cyllid Cymru drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.