Agricultural Wages Board

An agricultural wages committee a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn AWB

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.