Atlasconnect Limited

Foo

This company became privately owned in March 2010, and is therefore not covered by the Freedom of Information (Scotland) Act 2002.[1]

Nid yw cyfraith Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i'r awdurdod hwn, felly ni allwch wneud cais iddo.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Atlasconnect Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.