Association of Port Health Authorities

A port health authority a an association of public authorities, a elwir hefyd yn APHA

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

APHA is not subject to FOI.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Association of Port Health Authorities drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.