Antrim Borough Council

A local council a a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.