Animal Welfare Advisory Committee

An advisory body a a body that is now defunct

This committee was dissolved in July 2010.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.