All Souls' CE Primary School, Folkestone

A school a a body that is now defunct

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.