Al-Hijrah School

A school a a body that is now defunct

This school closed on 31st August 2019.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.