Advisory Group on Medical Countermeasures

An advisory body a a body that is now defunct

This group is now called the Advisory Group on Military Medicine.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.