The Associated Board of the Royal Schools of Music

An exam board, a elwir hefyd yn ABRSM

The Board is not subject to FOI but has a public function relating to public examinations. See also: Schedule to the the Education (Prescribed Public Examinations) Regulations 1989

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i The Associated Board of the Royal Schools of Music drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.