Abbey Park Junior, Infant and Nursery School, Halifax

A school a a body that is now defunct

This school became Abbey Park Academy on 30th November 2013,

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.