Abbey Meadows Primary School, Cambridge

A school a a body that is now defunct

This body ceased to exist on 31/05/2019. It's successor was The Galfrid School.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.