Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Rhan o'r GIG yng Nghymru, a elwir hefyd yn AaGIC

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Addysg a Gwella Iechyd Cymru drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.