Is there a dog?

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Geraldine Quango fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Geraldine Quango,

Bob says there is the daftest dog in town. True?

Yours faithfully,

Gremlin One

Dear Geraldine Quango,

Have there been fish?

Yours faithfully,

bob seb

Gadawodd bob seb anodiad ()

They don't even exist