Dim testing how this

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Mailinator Authority fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Mailinator Authority,

Lcool it really works?

Yours faithfully,

Joško col+asda